Illustratie

Water op het schoolplein

Een serie illustraties voor lesmateriaal ‘Hoogwater op het schoolplein?’, ontwikkeld door KNAG. Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen.